top of page

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Potrivit art. 13 sec. 1 și sec. 2 din GDPR (adică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) și Legea din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal, informez că:

1. Administratorul datelor cu caracter personal ale Clientului este Mediina Care plus Societate cu Raspundere Limitata, Sucursala din Polonia cu sediul social în Warszawa, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, NIP: 5252975838.

2. Contactul cu Administratorul este posibil la următoarea adresă de e-mail: kontakt@mediinacare.de sau în scris la adresa Administratorului.

3. Vă rugăm să rețineți că deja în cazul contactării prin e-mail sau prin abonarea la newsletter sunt furnizate date personale precum numele, prenumele și adresa de e-mail.

4. Datele cu caracter personal furnizate pot fi prelucrate în următoarele scopuri și pe următoarele temeiuri legale:

– serviciu de poștă – prin contactarea prin e-mail, prin trimiterea unui mesaj folosind formularul de contact, furnizați datele dumneavoastră personale precum adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon și alte date care sunt conținute în mesajul trimis. Furnizarea datelor de mai sus este voluntară, dar necesară în scopuri de contact. Temeiul prelucrării în acest caz este art. 6 sec. 1 lit. un GDPR, adică consimțământul dvs. rezultat din inițierea contactului. După finalizarea contactului, datele dumneavoastră vor fi prelucrate și în scopul arhivării corespondenței (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

– plasarea unei comenzi, executarea contractului – prin completarea formularului de comanda, furnizati date personale precum nume, prenume, adresa de domiciliu/sediu social, NIP, e-mail. Furnizarea datelor de mai sus este voluntară, dar necesară pentru realizarea serviciului. Datele furnizate în legătură cu comanda sunt prelucrate în vederea executării contractului încheiat prin plasarea unei comenzi, emiterii unei facturi (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR), includerea facturii în documentația contabilă (articolul 6(c) din GDPR). 1) litera (c) din GDPR) și în scopuri de arhivă și statistice (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), precum și în cazul stabilirii unei investigații sau apărării împotriva revendicărilor (în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) )(b) din GDPR). Datele vor fi prelucrate pentru timpul necesar pentru finalizarea comenzii, iar apoi până la expirarea revendicărilor.

- utilizarea cookie-urilor pe site - baza pentru prelucrare este consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR).

– în scopuri de marketing, inclusiv trimiterea unui buletin informativ – pe baza consimțământului de a trimite un buletin informativ (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR) și interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

– în scopuri de marketing, analiza datelor colectate automat de site-ul web și a acțiunilor întreprinse de utilizator pe acest site – pe baza interesului legitim al Administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

– crearea de registre și înregistrări legate de GDPR – baza de prelucrare art. 6 sec. 1 lit. c) GDPR - obligație rezultată din prevederile legale, iar art. 6 sec. 1 lit. f GDPR - interesul legitim al administratorului;

5. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară în scopuri legate de executarea contractului și implementarea intereselor legitime ale Administratorului. În cazul în care datele solicitate nu sunt furnizate, nu va fi posibilăexecutarea contractului.

6. Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate pe durata contractului, precum și pe perioada de garantare a oricăror pretenții în conformitate cu legile general aplicabile.

7. Datele personale ale Clientului vor fi puse la dispoziția altor destinatari de date, cum ar fi site-uri web care furnizează servicii de întreținere și găzduire a sistemului IT, furnizor de servicii de e-mail, furnizor de servicii de corespondență (buletin informativ), furnizor de sisteme de plată, furnizor de servicii de contabilitate, subcontractanți și contractori implicat în activitatea magazinului de internet.

8. Datorită faptului că Administratorul folosește furnizori externi ai diverselor servicii, de exemplu Facebook, Instagram, Google, Microsoft etc., datele pot fi transferate în țări terțe, de exemplu în Statele Unite. Cu toate acestea, acestea vor fi transferate numai acelor destinatari care s-au alăturat așa-numitului Privacy Shield sau cei care garantează o protecție adecvată a datelor cu caracter personal prin:

– cooperarea cu entitățile care prelucrează date cu caracter personal în țări pentru care a fost emisă o decizie relevantă a Comisiei Europene;

– utilizarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană,

– aplicarea regulilor corporative obligatorii aprobate de autoritatea de supraveghere competentă.

9. Clientul are dreptul de a accesa datele sale, de a le corecta, de a le rectifica, de a le șterge sau de a limita prelucrarea, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a transfera date, dreptul de a solicita acces la date, precum și dreptul depune plângere la organul de supraveghere - Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor sale este neconformă cu prevederile legale în vigoare în domeniul protecției datelor. El are, de asemenea, dreptul de a fi uitat dacă prelucrarea ulterioară nu este prevăzută de legea aplicabilă în prezent.

10. Clientul are, de asemenea, dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment dacă și-a furnizat datele personale pe baza consimțământului. Retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea datelor care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

11. Datele clienților nu vor fi prelucrate în mod automat, inclusiv sub formă de profilare în sensul GDPR, ceea ce înseamnă căAdministratorul nu va lua decizii automate care să afecteze drepturile și libertățile Clientului.

12. Pentru a asigura siguranța Clientului și transferul de date în legătură cu utilizarea Magazinului, Administratorul ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de amenințare la adresa securității serviciilor furnizate, în special măsuri pentru împiedică achiziția și modificarea datelor cu caracter personal de către persoane neautorizate.

 

Instrumente pe care le folosim:

I. GOOGLE ADS

1. Google Ads este un instrument de marketing oferit de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

2. Datorită utilizării serviciilor Google, Facebook și Instagram, datele dumneavoastră pot fi transferate în Statele Unite ale Americii (SUA) și Canada. Cu toate acestea, informează că aceste entități garantează un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal cerut de reglementările europene. Cu ajutorul Google, Administratorii promovează dohlyad.eu în rezultatele căutării, precum și pe site-urile web ale terților. Administratorii folosesc și instrumente de marketing. Activitățile din domeniul de aplicare de mai sus se desfășoară pe baza unui interes legitim sub forma comercializării produselor sau serviciilor proprii.

3. La vizitarea site-ului dohlyad.eu, pe dispozitiv este lăsat automat un fișier „cookie de remarketing” de la Google care, datorităunui identificator pseudonim și pe baza paginilor vizitate, permite afișarea de reclame bazate pe interese.

4. Prelucrarea ulterioară a datelor bazată pe Google Ads are loc numai dacă v-ați dat consimțământul Google pentru a vă conecta istoricul de navigare și utilizarea aplicației cu contul dvs. și pentru a utiliza informațiile din contul dvs. Google pentru a personaliza anunțurile care sunt afișate pe site-uri web.

5. Dacă sunteți conectat în timpul vizitei dvs. pe site-ul web dohlyad.eu pe platforma Google, Google va utiliza apoi datele dvs. împreună cu datele Google Ads pentru a crea și defini liste de grupuri țintă în scopuri de remarketing pe diferite dispozitive. În acest scop, Google combină temporar datele dumneavoastră personale cu datele Goole Ads pentru a crea grupuri țintă.

6. Este posibil să dezactivați „cookie-urile” utilizate pentru remarketing ca parte a setărilor contului dvs. Google la https://adssettings.google.com.

7. Dacă sunteți interesat de informații detaliate despre prelucrarea datelor în cadrul Google Ads, veți găsi răspunsuri la toate întrebările dvs. la https://policies.google.com/privacy

 

II. GOOGLE ANALYTICS

1. Google Analytics este un instrument analitic oferit de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

2. Datorită utilizării serviciilor Google, Facebook și Instagram, datele dumneavoastră pot fi transferate în Statele Unite ale Americii (SUA) și Canada. Cu toate acestea, dorim să vă informăm că aceste entități garantează un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal cerut de reglementările europene. Cu ajutorul Google, Administratorii promovează dohlyad.eu în rezultatele căutării, precum și pe site-urile web ale terților. Administratorii folosesc și instrumente de marketing. Activitățile din domeniul de aplicare de mai sus se desfășoară pe baza unui interes legitim sub forma comercializării produselor sau serviciilor proprii.

3. Administratorii explică că instrumentul Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt apoi salvate pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, laptop), care vă permite să analizați utilizarea dohlyad.eu.

4. Analiza, vă permite să verificați eficacitatea campaniilor de publicitate, modul de utilizare a dohlyad.eu precum și să optimizați aspectul produselor sau serviciilor disponibile pe dohlyad.eu

5. „Cookie-urile” generate de instrumentul Google Analytics sunt individuale – nu este posibilă utilizarea sau salvarea unui astfel de „cookie” pe un alt site web care folosește și Google Analytics.

6. Administratorii informează că datele indicate la alin. 3 sunt transferate pe serverul Google și stocate acolo.

7. Adresa dumneavoastră IP furnizată de browserul web pe care îl utilizați datorită utilizării Google Analytics nu este combinate cu alte date Google.

8. Mai multe informații despre termenii serviciilor Google Analytics, precum și politica de confidențialitate Google Analytics, pot fi găsite pe următoarele site-uri web: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ și    https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro

 

III. META PIXEL

1. Meta Pixel este un instrument de marketing oferit de Meta Platforms, Inc., One Hacker WayMenlo Park, CA 94025 SUA.

2. Cu ajutorul Meta Pixel, Administratorii vă direcționează reclame legate de dohlyad.eu pe Facebook. Activitățile din domeniul de aplicare de mai sus se desfășoară pe baza unui interes legitim sub forma comercializării produselor sau serviciilor proprii.

3. Datorită utilizării serviciilor Google, Facebook și Instagram, datele dumneavoastră pot fi transferate în Statele Unite ale Americii (SUA) și Canada. Cu toate acestea, dorim să vă informăm că aceste entități garantează un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal cerut de reglementările europene. Cu ajutorul Google, Administratorii promovează dohlyad.eu în rezultatele căutării, precum și pe site-urile web ale terților. Administratorii folosesc și instrumente de marketing. Activitățile din domeniul de aplicare de mai sus se desfășoară pe baza unui interes legitim sub forma comercializării produselor sau serviciilor proprii.

4. Meta Pixel este utilizat în scopuri de marketing pe site-ul dohlyad.eu, datorită căruia Administratorii colectează informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului dohlyad.eu, în ceea ce privește paginile pe care le vizualizați. Datele colectate în acest fel sunt transferate pe serverele Meta din SUA și apoi stocate acolo.

5. Informațiile colectate ca parte a Meta Pixel includ subpagini pe care le vizualizați pe site-ul web dohlyad.eu; tranziții între subpagini individuale din cadrul site-ului web, sursa din care accesați site-ul nostru web; timpul petrecut de dvs. pe site și subpaginile acestuia; intervalul de vârstă în care vă aflați; genul tau; interesele dvs. pe baza activității dvs. online; locația dvs. aproximativă limitată la oraș.

6. Date colectate folosind Meta Pixel și descrise la alin. 3 sunt anonime, cu toate acestea, Facebook poate combina informațiile colectate cu alte date despre dvs. pe care le-a colectat ca parte a utilizării dvs.

de pe Facebook, apoi utilizați-l în propriile scopuri (inclusiv în scopuri de marketing).

7. Activitățile lui Meta descrise în § 6 sec. 4 nu depind de Administratori.

8. Dacă sunteți interesat de informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor de către Facebook, veți găsi răspunsuri la toate întrebările dumneavoastră la https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

SERVICIUL NEWSLETTER

1. Selectez în mod conștient furnizorii de servicii pe care îi folosesc pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție a datelor dumneavoastră.

2. Furnizorul de servicii de buletine informative este Mailchimp.com cu sediul în Atlanta, Georgia, Statele Unite.

3. Datele dumneavoastră, adică numele și adresa de e-mail furnizate în formularul de abonare la newsletter, vor fi prelucrate în vederea trimiterii newsletter-ului.

4. Furnizarea datelor dumneavoastră în formularul de abonare la newsletter este voluntară, dar necesară pentru a vă trimite newsletter-ul pe baza consimțământului dumneavoastră, precum și pentru a vă transmite informații despre comercializarea produselor sau serviciilor proprii pe baza interesului meu, în calitate de administrator, legitim. (adică articolul 6 litera (f) din GDPR) și pentru a urmări posibile reclamații în legătură cu trimiterea newsletter-ului.

5. Vă garantez că datele dumneavoastră vor fi prelucrate până când vă retrageți consimțământul, vă dezabonați de la newsletter sau vă exprimați obiecția.

6. Mecanismul dezabonării de la serviciul de newsletter nu este complicat și constă în a face clic pe link-ul activ cu informațiile la care mă dezabonez de la newsletter plasat la finalul mesajului.

7. După ce vă exercitați acest drept și vă dezabonați de la newsletter, datele dumneavoastră privind abonamentul la acest serviciu vor fi stocate pe perioada necesară apărării împotriva potențialelor revendicări. Acesta este interesul meu legitim în calitate de operator de date.

8. Datele personale furnizate la abonarea la newsletter pot fi transferate către următoarele entități: un site web care oferă servicii de întreținere și găzduire a sistemului informatic, un furnizor de servicii de e-mail, un furnizor de servicii de newsletter.

9. Ca în orice caz atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, aveți dreptul de a vă accesa datele, de a primi o copie a acestora, dreptul de a rectifica, șterge, limita prelucrarea acestora, dreptul de a transfera datele, dreptul de a vă opune, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

10. Rețineți, totuși, că în cazul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor, acest fapt nu va afecta legalitatea prelucrării datelor care a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

11. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, de îndată ce considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă legea. Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate în mod automat

 

POLITICA DE COOKIES

1. Acest site web folosește cookie-uri.

2. Cookie-urile sunt informații text scurte salvate pe dispozitivul pe care îl utilizați atunci când navigați pe site-uri web.

3. Cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pe site-uri web în primul rând pentru confortul utilizatorilor, inclusiv pentru a adapta cât mai bine conținutul și funcțiile site-ului la nevoile și așteptările acestora, precum și în scopuri statistice.

4. Cookie-urile sunt folosite de noi pentru: a crește eficiența site-ului web, a crea statistici anonime, a evalua traficul utilizatorilor în cadrul site-ului web, care ajută la ajustarea conținutului paginilor la așteptările utilizatorilor, a reține aspectul preferat al paginilor, de exemplu, dimensiunea fontului setată.

5. Pe lângă cookie-urile trimise de pe serverul nostru prin intermediul site-urilor noastre web, cookie-urile pot fi trimise și de la serverele site-urilor web la care ne referim, de exemplu Facebook, Instagram.

6. Fiecare utilizator poate modifica setările pentru cookie-uri în browserul pe care îl folosește, inclusiv dezactivarea completă a capacității de a le salva. Dacă nu dezactivați capacitatea de a salva cookie-uri de pe site-urile noastre web, înseamnăconsimțământul dumneavoastră pentru a le salva și stoca pe computerul dumneavoastră.

7. Dacă decideți să respingeți toate modulele cookie, este posibil ca unele elemente ale site-ului web să nu se afișeze corect. Cu toate acestea, dezactivarea cookie-urilor nu face imposibilă navigarea pe site-ul nostru.

1. Proprietar site, administrator de date

2. Cookie-uri – definiție, tipuri, împărțire

3. Utilizarea cookie-urilor

4. Cum să ajustați cookie-urile la nevoile dvs.?

5. Transfer de date către țări terțe

6. Cele mai importante informații, inclusiv modificări ale setărilor cookie-urilor

1. Proprietar site, administrator de date

• Proprietarul acestui site web este Mediina Care plus Societate cu Raspundere Limitata, Sucursala din Polonia cu sediul social în Warszawa.

• Contact cu Administratorul: ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, e-mail: kontakt@mediinacare.online

• Administratorul se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal este legală și, de asemenea, precizează modalitatea și scopul prelucrării.

2. Cookie-uri – definiție

Cookie-urile sunt fișiere text mici pe care browserul dvs. web le descarcă pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați site-ul nostru web. De asemenea, plasăm cookie-uri pe dispozitivul dvs. atunci când utilizați tehnologii de site-uri terțe, cum ar fi scripturi, pixeli și etichete pe care le integrăm pe site-ul nostru în scopuri publicitare.

Tipuri de cookie-uri:

– prima parte – cookie-urile primare sunt module cookie pe care le plasăm pe site-ul web pe care îl vizitați în prezent și cu care interacționați atunci când utilizați site-ul nostru web,

– entități externe – furnizorii externi, de exemplu Facebook, Google, pot seta cookie-uri în așa fel încât să primească informații căați intrat pe site-ul nostru web,

– cookie-uri de sesiune – șterse simultan cu închiderea browserului web,

– permanent – ​​șters după un timp prestabilit, independent de închiderea browserului.

Le împărțim în:

- necesar

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru funcționarea site-ului și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre. De obicei, acestea sunt setate doar ca răspuns la acțiunile dvs. care reprezintă o solicitare de servicii, cum ar fi setarea preferințelor dvs. de confidențialitate sau completarea formularelor. Puteți seta browserul să vă blocheze sau să vă avertizeze despre aceste cookie-uri, dar unele părți ale site-ului web nu vor funcționa. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Temeiul legal pentru utilizarea acestor cookie-uri este art. 6.1(f) GDPR, interesul nostru legitim de a vă oferi site-ul web.

– marketing

Aceste cookie-uri pot fi setate de partenerii noștri de publicitate prin intermediul site-ului nostru web. Acestea pot fi folosite de aceste companii pentru a construi un profil al intereselor dumneavoastră și pentru a vă afișa reclame relevante pe alte site-uri. Acestea nu stochează direct date personale, ci se bazează pe identificarea unică a browserului și a echipamentului de internet. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, aveți reclame mai puțin direcționate.

Temeiul legal pentru utilizarea acestor cookie-uri este consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR). Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

- functionale

Aceste cookie-uri permit site-ului web să ofere mai multe funcționalități și personalizare. Acestea pot fi setate de noi sau de furnizori terți ale căror servicii au fost adăugate către site-urile noastre web. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, este posibil ca unele sau toate aceste servicii să nu funcționeze corect.

Temeiul legal pentru utilizarea acestor cookie-uri este consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR). Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

– analitice

Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru. Acestea ajută la determinarea paginilor care sunt cele mai și mai puțin populare și văd cum se deplasează vizitatorii pe site. Toate informațiile colectate de aceste cookie-uri anonime. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, nu vom ști când ați vizitat site-ul nostru web.

Temeiul legal pentru utilizarea acestor cookie-uri este consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR). Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Alte tehnologii

De asemenea, folosim alte tehnologii similare cookie-urilor - pentru a transfera către alte aplicații informații pe care le-am colectat despre dvs. atunci când vizitați site-ul nostru web, de exemplu, Facebook pixel (tehnologie care vă permite să măsurați eficiența reclamelor afișate pe Facebook pe baza analizei dvs. activități pe site-urile noastre web).

3. Utilizarea cookie-urilor

De ce am decis să folosim cookie-uri?

Acesta este un instrument care ne permite să analizăm modul în care vizitatorii site-ului nostru îl utilizează. Putem vedea cât timp petrece un utilizator mediu pe site-ul nostru, ce subiecte îl interesează cel mai mult, ce file afișează, cum dorește să interacționeze cu noi. Acest lucru este foarte important pentru noi, deoarece datorită acestui lucru putem îmbunătăți site-ul nostru, adaptându-l la nevoile dumneavoastră.

Ce informații putem colecta în scopurile menționate mai sus:

– date despre dispozitivul dvs. pe care le utilizați atunci când navigați pe acest site web, de exemplu, ID-ul dispozitivului, adresa MAC, adresa IP, sistemul de operare, limba setată, rezoluția,

– date privind vizitele dumneavoastră pe site-ul nostru (ora și durata vizitei, data, date privind căutările pe site),

– informații despre reclamele pe care le-ați vizualizat și linkurile pe care ați dat clic.

Cum vă ajută cookie-urile să funcționați pe site-ul nostru?

În primul rând, își amintesc preferințele dvs., de exemplu limba în care doriți să utilizați site-ul nostru web, subiectele care v-au interesat și alte configurații.

4. Cum să ajustați cookie-urile la nevoile dvs.?

Când intrați pe site-ul nostru web, apare un banner cu informații despre cookie-urile care sunt utilizate pe acest site.

Sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor după cum urmează:

– dacă doriți ca toate modulele cookie să fie active în timpul vizitei dvs. pe site, faceți clic pe „Accept toate”,

– dacă doriți ca doar unele cookie-uri să fie active în timpul vizitei dvs. pe site, le alegeți pe cele cu care sunteți de acord, de exemplu, de marketing și analitice,

– dacă nu doriți ca cookie-urile să fie active, faceți clic pe „respinge toate”,

Vă rugăm să rețineți că „cookie-urile esențiale” vor fi întotdeauna active. Aceștia sunt responsabili pentru buna funcționare a acestui site web.

Ce se întâmplă dacă respingeți cookie-urile/revocați consimțământul?

Dacă alegeți să respingeți cookie-urile care necesită acordul dumneavoastră prealabil, nu le vom folosi. Dacă alegeți să văretrageți consimțământul acordat anterior, nu vom mai folosi aceste cookie-uri și le vom șterge (dacă sunt cookie-uri primare). Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Când și cum vă puteți modifica setările cookie-urilor?

- Oricând. Doar faceți clic pe linkul „Setări cookie” (colțul din stânga jos al paginii) și vă veți putea schimba preferințele, adică săvă retrageți consimțământul sau consimțământul pentru alte cookie-uri,

– modificare prin browser:

Puteți gestiona (activa/dezactiva și șterge) setările cookie-urilor de pe site-ul nostru folosind calea descrisă mai sus, dar și prin modificarea setărilor browserului. Majoritatea browserelor vă permit să gestionați module cookie acceptând sau respingând toate modulele cookie sau acceptând doar anumite tipuri de module cookie. Procedura de gestionare și ștergere a cookie-urilor poate fi găsită de obicei în funcția de ajutor integrată a browserului.

5. Transfer de date către țări terțe

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate sau transferate în țări non-terțe în scopurile descrise în această Politicăprivind cookie-urile. Relatii cu publicul atunci când transmitem date, facem acest lucru în conformitate cu legea și ne asigurăm căacestea sunt protejate corespunzător. Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi găsite aici Politica de confidențialitate.

6. Repere:

• Proprietarul acestui site web este Mediina Care plus Societate cu Raspundere Limitata, Sucursala din Polonia cu sediul social în Warszawa.

• Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la cookie-urile utilizate pe acest site, vă rugăm să ne contactați la: kontakt@mediinacare.de

• Dacă doriți să modificați setările cookie-urilor, faceți clic pe pictograma „Setări cookie” din colțul din stânga jos al paginii.

Eşti interesat/ă să pleci

te vom contacta fără întârziere

bottom of page