top of page

Nivelul de limbă germană pentru

asistentele persoanelor în vârstă

Asistentele persoanelor în vârstă, care pleacă să lucreze în Germania, precum și asistentele, care caută de lucru în Germania, se lovesc adesea de o barieră greu de depășit – bariera limbii. Cerinţele familiilor germane în privinţa cunoștinţelor de limbă, precum și concurenţa din ce în ce mai mare pe piaţa de îngrijire din Germania contribuie la creșterea exigenţelor referitoare la cunoștinţele de limbă.

 

În fiecare zi, Mediina Care primește aplicaţii de la persoane, care ar dori să lucreze ca asistente pentru persoanele în vârstă, care din păcate nu cunosc limba germană sau au cunoștinţe prea slabe pentru a fi angajate ca asistentă în Germania (adică cunosc câteva cuvinte, expresii de bază). Pentru a fi angajată în Germania ca asistentă a persoanelor în vârstă, în afară de experienţă în îngrijirea persoanelor în vârstă și a persoanelor bolnave, este necesară de asemenea cunoașterea limbii germane la un nivel minim care să permită comunicarea.

Ce înseamnă „un nivel comunicativ”?

Îngrijirea persoanelor în vârstă nu este o activitate ușoară. Viitoarea asistentă trebuie să se pregătească în mod corespunzător pentru acest rol unde va avea o responsabilitate mare, de aceea cunoașterea limbii germane la un nivel care să permită comunicarea este extrem de importantă. Limba germană este importantă pentru ca plecarea (mai ales prima) să nu se termine în scurt timp cu o dezamăgire. În general, acest lucru descurajează și asistentele renunţă la alte călătorii. Din păcate există multe persoane, care sunt disperate (sau iresponsabile) să plece în străinătate să lucreze fără să aibă cunoștinţe de bază ale limbii străine necesare. Știm din experienţă că există oferte de muncă, care nu cer cunoașterea limbii germane (de exemplu din cauza stării proaste de sănătate a persoanei în vârstă, cu care nu se mai poate comunica). Cu toate acestea, recomandăm ca pentru siguranţa și bunăstarea dumneavostră să nu acceptaţi posturi, care au exigenţe prea mici. Muncind în străinătate, se pot întâmpla multe lucruri – trebuie să mergeţi la farmacie, să chemaţi taxiul sau acorda primul ajutor. Cum veţi putea rezolva aceste probleme și multe altele fără cunoștinţe adecvate de limba germană?

Candidaţii pentru postul de asistent/asistentă întreabă foarte despre nivelul de limbă germană necesar pentru obţinerea unei slujbe. Pentru a da un răspuns adecvat, cel mai ușor ar fi să răspundeţi la întrebarea : „Cunosc limba germană îndeajuns de bine astfel încât să vorbesc cu cineva la telefon sau pe Skype ?”.

Dacă răspunsul este „da”, dacă înţelegeţi ce se spune și puteţi să răspundeţi în pofida greșelilor gramaticale, pentru că vă uitaţi în fiecare zi la filme în limba germană și înţelegeţi dialogurile înainte de traducere – înseamnă că aveţi cunoștinţe îndestulătoare de limbă germană și șanse mari de a primi o slujbă în Germania.

Cel mai important lucru în procesul de învăţare și stăpânire al unei limbi străine este comunicarea. Comunicarea este cea mai importantă caracteristică a limbii, deoarece aceasta este un instrument de comunicare, care servește la schimbul de informaţii dintre oameni.

 

Datorită cunoștinţelor decente de limbă germană, munca de asistent poate aduce foarte multă satisfacţie o dată cu experienţa acumulată și cu creșterea cunoștintelor lingvistice. Acest lucru nu se va întâmpla totuși automat și nici fără implicarea reală a asistentului în munca depusă.

Nivelul de limbă germană pentru asistentele persoanelor în vârstă

Asistentele persoanelor în vârstă, care pleacă să lucreze în Germania, precum și asistentele, care caută de lucru în Germania, se lovesc adesea de o barieră greu de depășit – bariera limbii. Cerinţele familiilor germane în privinţa cunoștinţelor de limbă, precum și concurenţa din ce în ce mai mare pe piaţa de îngrijire din Germania contribuie la creșterea exigenţelor referitoare la cunoștinţele de limbă.

 

În fiecare zi, Mediina Care primește aplicaţii de la persoane, care ar dori să lucreze ca asistente pentru persoanele în vârstă, care din păcate nu cunosc limba germană sau au cunoștinţe prea slabe pentru a fi angajate ca asistentă în Germania (adică cunosc câteva cuvinte, expresii de bază). Pentru a fi angajată în Germania ca asistentă a persoanelor în vârstă, în afară de experienţă în îngrijirea persoanelor în vârstă și a persoanelor bolnave, este necesară de asemenea cunoașterea limbii germane la un nivel minim care să permită comunicarea.

Pentru ce este nevoie de limba germană?

În momentul de faţă este aproape imposibilă găsirea unui loc de muncă pe post de asistent pentru persoanele în vârstă fără cunoștinţe de limbă germană. Este foarte greu de asemenea pentru persoanele cu cunoștinţe de bază de limbă germană. Intermediarii cer un nivel cel puţin comunicativ sau „îndeajuns pentru a vă înţelege”.

Nu trebuie să cunoașteţi toate structurile gramaticale și nici toate cuvintele pentru a putea formula mesaje clare și pentru a înţelege alţi vorbitori de limba germană. Nu avem nici o intenţie de a descuraja prin aceste informaţii asistentele persoanelor în vârstă în aprofundarea cunoștinţelor de limbă germană. Dimpotrivă – cu cât este mai bună limba germană, cu atât există mai multe oportunităţi de muncă, salarii mai mari și libertate mai mare într-o ţară străină, precum și satisfacţie din munca cu persoanele în vâstă. Nivelul minim necesar pentru a efectua suficient de bine rolul de asistentă a persoanelor în vârstă, trebuie să permită comunicarea ușoară în limba germană.

Competenţele necesare

Fiecare muncă, care implică contactul cu alţi oameni, mai ales în îngrijire, este imposibilă fără capacitatea de a efectua o simplă conversaţie cu alţii. În timpul șederii în Germania, fiecare asistentă are contact nu numai cu persoana îngrijită, dar și cu familia și cu doctorul. În fiecare dintre aceste cazuri, comunicarea adecvată este foarte importantă.

Cunoștinţele de limbă germană ale asistentelor persoanelor în vârstă în Germania, trebuie să includă în primul rând cuvinte referitoare la îngrijire și asistenţă în viaţa de zi cu zi, vocabular pentru obiectele din casă, mâncare, tratament și descrierea bolilor. Pentru munca în Germania sunt necesare de asemenea alte cuvinte. Pentru a comunica cu persoanele îngrijite și cu familiile acestora, asistentele trebuie să cunoască cuvinte utilizate în viaţa de zi cu zi de germanii nativi. Acestea nu sunt expresii tehnice dificile și nici cuvinte filosofice. Ele cuprind un vocabular similar cu cel utilizat de asistente în România în comunicarea cu persoanele în vârstă, acasă, la magazin, la doctor etc.

Crearea unei liste cu vocabular necesar și structuri gramaticale este destul de dificilă. Trebuie să cunoașteţi cuvinte, care să descrie destul de exact lumea exterioară și sentimentele umane, formulele de politeţe, verbele de bază, care reflectă activităţile zilnice ale omului, frazele necesare la magazin, la doctor, acasă și construcţiile gramaticale de bază, timpul prezent, trecut și viitor.

Pe scurt: cel mai important aspect în procesul învăţării limbii germane, este depășirea barierei dintre cunoașterea unor cuvinte și expresii și capacitatea captării și înţelegerii, precum și a compunerii unor mesaje lingvistice ușor de înţeles pentru alţii. Cea mai importantă este dorinţa de a-i înţelege pe alţii și învăţarea vocabularului cotidian german.

Persoanelor în vârstă le place să povestească despre viaţa lor. Sunt de asemenea curioase cum arată viaţa în Romănia. În foarte multe cazuri, aceste persoane sunt singure și se bucură de prezenţa asistentei din România, doresc de asemenea să o cunoască mai bine. Nu trebuie să vă fie teamă să comunicaţi în limba germană. Nimeni nu va comenta accentul străin sau greșelile gramaticale – majoritatea persoanelor nici nu le observă. Nu trebuie să vă fie teamă atunci când nu înţelegeţi ceva sau când răspundeţi cu greșeli. Acesta este singurul mod în care puteţi să progresaţi. Lumea le aparţine celor curajoși!

Merită să învăţaţi limba germană – dar cum să încep?

Plecarea la muncă în străinătate fără a cunoaște limba germană este foarte stresantă și lipsită de confort psihic. Capacitatea de a comunica vă va conferi încredere și sentimentul că „vă puteţi descurca”. Nivelul de cunoaștere a limbii germane are influenţă asupra salariului. Familiile apreciază foarte mult persoanele, care se descurcă bine în limba germană și le oferă cele mai atractive salarii. Ce puteţi face pentru a îmbunătăţii cunoștinţele de limbă germană?

Învăţarea unei limbi străine necesită un sacrificiu de timp și perseverenţă. Fiecare persoană învaţă într-un alt ritm. Unele persoane învaţă mai repede, pentru altele durează mai mult timp. Există diferite metode de a învăţa o limbă străină. Puteţi să vă înscrieţi la un curs la o școală de limbi străine. Există de asemenea posibilitatea participării la cursuri de limbă subvenţionate de UE. Trebuie numai să le găsiţi pe internet.

Eşti interesat/ă să pleci

te vom contacta fără întârziere

bottom of page